عیسی مسیح کیست؟

خدا عیسی مسیح را به جهان فرستاد .

 خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید بلکه تا آنان را نجات بخشد یوحنا3: 17

ما خود دیده ایم و شهادت می دهیم که خدای پدر، پسر خود را فرستاد تا نجات دهنده عالم باشد اول یوحنا4: 14

پسر انسان نیامد تا خدمت شود بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد متی20: 28

 مسیح کسی بود که هرگز گناه نکرد

او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده نشد      اول پطرس 2: 22

شما می دانید که مسیح ظاهر شد تا گناهان بشر را از میان بردارد و نیز می دانید که او کاملا بی گناه است  اول یوحنا 3: 5

  او کسی را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در وی پارساییِ خدا شویم. دوم قرنتیان 5: 21

 عیسی مسیح برای شما جان داد تا شما بخشیده شوید

 زیرا مسیح نیز یک‌بار برای گناهان رنج کشید، پارسایی برای بدکاران، تا شما را نزد خدا بیاورد. او در عرصۀ جسم کشته شد، امّا در عرصۀ روح، زنده گشت اول پطرس3: 18

مسیح بک بار به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار گناهان آدمیان را به دوش گیرد عبرانیان 9: 28

خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح بخاطر ما مرد رومیان 5: 8

آنگاه به ایشان گفت: «این همان است که وقتی با شما بودم، می‌گفتم؛ اینکه تمام آنچه در تورات موسی و کتب انبیا و مزامیر دربارۀ من نوشته شده است، باید به حقیقت پیوندد.»۴۵سپس، ذهن ایشان را روشن ساخت تا بتوانند کتب‌مقدّس را درک کنند.۴۶و به ایشان گفت: «نوشته شده است که مسیح رنج خواهد کشید و در روز سوّم از مردگان بر‌خواهد خاست،۴۷و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همۀ قومها موعظه خواهد شد و شروع آن از اورشلیم خواهد بود. لوقا24: 44-47

 عیسی مسیح کسی است که بر مرگ پیروز شد

فرشته به زنان گفت: نترسید، من می دانم که به دنبال عیسای مصلوب می گردید.او اینجا نیست. چنانکه خود او قبلا گفته بود پس از مرگ زنده گشت. بیایید . جایی را که او خوابیده بود ببینید متی28: 5-6

در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین کسی است که از میان مردگان برخاسته است اول قرنتیان15: 20

 و دربارۀ پسر اوست، که چون انسانی خاکی از صُلب داوود به دنیا آمد،۴امّا با رستاخیز از میان مردگان، به‌سبب روحِ قدّوسیت، به مقام پسر قدرتمند خدا منصوب شد، یعنی خداوند ما عیسی مسیح. رومیان1: 3-4

او( خدا) ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و با پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است. ۱۸او بدن، یعنی کلیسا، را سَر است. او سرآغاز و نخستزاده از میان مردگان است، تا در همه‌چیزْ برتری از آن او باشد. کولسیان1: 13 و 18

 عیسی مسیح کسی است که توانایی دارد همه اشخاص را که به او ایمان دارند نجات بخشد

او قادر است همه کسانی را که بوسیله او به حضور خدا می آیند کاملا و برای همیشه نجات بخشد، زیرا او تا ابد زنده است و برای آنان شفاعت می کند عبرانیان7: 25

 این سخنی است درخور اعتماد و پذیرش کامل، که مسیحْ عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد، که من بزرگترین آنهایم. اول تیموتاوس1: 15

به عیسی خداوند ایمان آور که تو با اهل خانه ات نجات خواهی یافت   اعمال رسولان16: 31

Advertisements

About sarzaminmadari
من یک ایرانی من یک انسان من یک آزاده که به دنبال ایرانی آزاد و انسانیت و آزادی بودم و هستم. و بیزار از خشونت و مردم فریبی و فشار آوردن بر انسانهای بیگناه . آری من یک ایرانی که به ایرانی بودن خود افتخار و به میهن خود عشق میورزم. و با این امید زنده هستم که روزی فرابرسد که نتنها هیچ ایرانی بلکه همه مردم دنیا بدور از ظلم و ستم جابرین و خون خواران بتوانند مسیر زندگی خود و روش پرستیدن خدای خویش را بدون هیچ ترسی انتخاب کنند. پس فقط برای ان روز و به امید ان روز

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: