حمایت جوانان ایرانی از نیروهای گارد ضد شورش

جوانان از نیروهای گارد ضد شورش که توسط مردم محاصره شده اند دفاع میکنند ، این در حالیست که همین نیروها تا دقایقی قبل تعداد زیادی گاز اشک آور بین مردم پرتاب کرده بودند و بسیاری از آنان را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند ، آیا میشود به این جوانان اغتشاش گر گفت ؟ 30 خرداد تهران خیابان شادمان

Advertisements

About sarzaminmadari
من یک ایرانی من یک انسان من یک آزاده که به دنبال ایرانی آزاد و انسانیت و آزادی بودم و هستم. و بیزار از خشونت و مردم فریبی و فشار آوردن بر انسانهای بیگناه . آری من یک ایرانی که به ایرانی بودن خود افتخار و به میهن خود عشق میورزم. و با این امید زنده هستم که روزی فرابرسد که نتنها هیچ ایرانی بلکه همه مردم دنیا بدور از ظلم و ستم جابرین و خون خواران بتوانند مسیر زندگی خود و روش پرستیدن خدای خویش را بدون هیچ ترسی انتخاب کنند. پس فقط برای ان روز و به امید ان روز

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: