تکذیب ادعای رسانه های امنیتی درباره کروبی

وبسایت سحام نیوز، رسانه نزدیک به مهدی کروبی، در پی انتشار گسترده یک خبر منبی بر “احتمال رفع حصر مهدی کروبی” در رسانه های حکومتی وابسته به محافل امنیتی توضیحاتی را ارائه داد.

متن توضیحات سحام نیوز به شرح ذیل است:

طی هفته گذشته آقای خاتمی با حضور در منزل خانم کروبی، با ایشان دیدار کردند. هیچ یک از طرفین این دیدار، کوچکترین اطلاعی مبنی بر شرایط کنونی و آینده آقایان کروبی و موسوی نداشته و ندارند. لذا بدیهی است که چنین اظهار نظری نیز خلاف واقع بوده است.
انتشار چنین خبری از سوی یک سایت حکومتی، که زیرنظر مستقیم نهادهای امنیتی اداره می شود، خود گویای سناریوی نخ نما و تفرقه برانگیزی است که عامران آن به دنبال پیاده سازی آن بوده و هستند.
خانواده آقای کروبی و سایت سحام نیوز؛ تمام تلاش خود را کرده اند که هرگونه رخ داد پیرامون شخص آقای کروبی را به اطلاع مردم ایران برسانند. لذا اگر چنین احتمالی وجود داشت، مطمئنا پیش از این از طریق همین رسانه به اطلاع عموم رسیده بود.
لازم به توضیح است سایت های حکومتی از دیدار سید محمد خاتمی و فاطمه کروبی خبرداده و علت آن را احتمال رفع حصر آقای کروبی ذکرکرده بودند.

Advertisements

About sarzaminmadari
من یک ایرانی من یک انسان من یک آزاده که به دنبال ایرانی آزاد و انسانیت و آزادی بودم و هستم. و بیزار از خشونت و مردم فریبی و فشار آوردن بر انسانهای بیگناه . آری من یک ایرانی که به ایرانی بودن خود افتخار و به میهن خود عشق میورزم. و با این امید زنده هستم که روزی فرابرسد که نتنها هیچ ایرانی بلکه همه مردم دنیا بدور از ظلم و ستم جابرین و خون خواران بتوانند مسیر زندگی خود و روش پرستیدن خدای خویش را بدون هیچ ترسی انتخاب کنند. پس فقط برای ان روز و به امید ان روز

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: