محاکمۀ زندانی سیاسی ارژنگ داودی با جسمی شکنجه شده توسط صلواتی

بنابه گزارشات رسیده به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران” محاکمۀ زندانی سیاسی ارژنگ داودی در شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب توسط صلواتی معروف به قاضی مرگ در حالی که وی بشدت مورد شکنجۀ جسمی قرار گرفته بود و آثار شکنجه بر چهرۀ وی عیان بود.

عکس

روز دوشنبه ۱۲ تیرماه زندانی سیاسی ارژنگ داودی از سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ شکنجه گاه وزارت اطلاعات به شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب منتقل گردید. توسط صلواتی معروف به قاضی مرگ مورد محاکمه قرار گرفت.
خانواده زندانی سیاسی ارژنگ داودی قصد داشتند که در دادگاه حضور یابند اما به دستور صلواتی از دادگاه به بیرون هدایت شدند و صلواتی به آنها گفت در پایان جلسۀ دادگاه به آنها اجازه خواهد داد تا با او ملاقات کنند.اما پس از چند ساعت انتظار و پیگیری به خانواده اش گفته شد که او به بند ۲۰۹ زندان اوین بازگردانده شد.
مشاهدات عینی وگزارشهای موثق حاکی از آن است که زندانی سیاسی ارژنگ داودی تحت شکنجۀ جسمی بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفته بود و آثار شکنجه بر چهرۀ وی عیان  و به سختی قادر به حرکت بود و به همین دلیل به خانواده اش اجازۀ دیدار با وی را ندادند.
آخرین باری که وی در بند ۲۰۹ زندان اوین شکنجه گاه وزارت اطلاعات بود ، بازجو (شکنجه گر ) که با نام مستعار علوی خود را معرفی می کرد به وی گفته بود که اینبار کاری خواهم کرد که به تو حکم اعدام بدهند و همانند علی صارمی تو را بالا بکشند.
زندانی سیاسی ارژنگ داودی بیش از ۸ سال است که در زندانهای مختلف ولی فقیه علی خامنه ای مورد اذیت وآزار و شکنجه های جسمی و روحی قرار دارد او در طی این مدت بارها به سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و مورد شکنجۀ وحشیانۀ جسمی توسط بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفت که در اثر این شکنجه ها پرده گوش وی پاره  و کتف او به شدت آسیب دید و هیچگاه مورد درمان قرار نگرفت.تا به حال بازجویان وزارت اطلاعات  چندین بار برای وادار کردن وی به سکوت در مقابل جنایتهای ولی فقیه در زندان، علیه وی  پرونده سازی نموده اند.
بازجویان ولی فقیه علی خامنه ای همچنین همسر او را به صرف پیگیری پرونده همسرش بیش از ۴ ماه در سلولهای انفرادی نگه داشتند و مورد شکنجۀ روحی و تهدیدات و توهینهای مختلف قرار دادند و بیشرمانه از وی خواسته بودند که از همسرش جدا شود در غیر اینصورت فشارها و اذیت وآزاها علیه وی و خانواده اش ادامه خواهد یافت و  طی نامه ای کتبی از دفتر آخوند علی خامنه ای خانۀ شخصی وی را مصادره و در اختیار یکی از مامورین وزارت اطلاعات قرار داده اند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، پرونده سازی ومحاکمۀ چندین باره زندانی سیاسی ارژنگ داودی در حالی که مورد شکنجۀ وحشیانه جسمی قرار گرفته بود و در هنگام محاکمه آثار شکنجه بر چهره وی عیان بود را  محکوم می کند و آخوند علی خامنه ای را مسئول مستقیم جان این زندانی سیاسی می داند،همچنین از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی که در مقابل جنایتهای رژیم ولی فقیه سکوت مرگبار پیشه کرده اند خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
۱۵ تیر ۱۳۹۱ برابر با ۰۵ ژولای ۲۰۱۲
گزارش فوق  به سازمانهای زیر ارسال  گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

Advertisements

About sarzaminmadari
من یک ایرانی من یک انسان من یک آزاده که به دنبال ایرانی آزاد و انسانیت و آزادی بودم و هستم. و بیزار از خشونت و مردم فریبی و فشار آوردن بر انسانهای بیگناه . آری من یک ایرانی که به ایرانی بودن خود افتخار و به میهن خود عشق میورزم. و با این امید زنده هستم که روزی فرابرسد که نتنها هیچ ایرانی بلکه همه مردم دنیا بدور از ظلم و ستم جابرین و خون خواران بتوانند مسیر زندگی خود و روش پرستیدن خدای خویش را بدون هیچ ترسی انتخاب کنند. پس فقط برای ان روز و به امید ان روز

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: