انتقال بهائیان زندانی در اوین به رجایی شهر

گزارشها حکایت از انتقال زندانیان بهایی بند ۳۵۰ اوین به زندان رجایی شهر دارد.

به گزارش ندای سبز آزادی ظهر امروز ۵ زندانی بهائی که دربند ۳۵۰ زندان اوین در حال سپری کردن حبس خود بودند به دلائل نامعلومی به زندان رجائی شهر کرج منتقل شدند.

این پنج شهروند بهایی، شاهرخ طائف، پيمان كشفي، ديدار رئوفي، فواد خانجاني، و افشين حيرتيان هستند و تبعید آنان به رجایی شهر در حالی صورت گرفته در حکم حبس آنان، تبعید به زندانی در شهر دیگر قید نشده و این تبعید غیر قانونی است.

گفته شده که دستور   این زندانیان عقیدتی، در راستاي فشارهاي تازه ريس جديد زندان اوين، علي اشرف رشيدي بوده است.

در حال حاضر تنها عزیز الله سمندری، یکی از زندانیان بهایی در اوین باقی مانده است.

این اقدام در حالی است که در حکم هیچ یک از این زندانیان تبعید وجود ندارد. با این انتقال جمع زندانیان بهائی زندان رجائی شهر به ۱۸ نفر افزایش یافت.

Advertisements

About sarzaminmadari
من یک ایرانی من یک انسان من یک آزاده که به دنبال ایرانی آزاد و انسانیت و آزادی بودم و هستم. و بیزار از خشونت و مردم فریبی و فشار آوردن بر انسانهای بیگناه . آری من یک ایرانی که به ایرانی بودن خود افتخار و به میهن خود عشق میورزم. و با این امید زنده هستم که روزی فرابرسد که نتنها هیچ ایرانی بلکه همه مردم دنیا بدور از ظلم و ستم جابرین و خون خواران بتوانند مسیر زندگی خود و روش پرستیدن خدای خویش را بدون هیچ ترسی انتخاب کنند. پس فقط برای ان روز و به امید ان روز

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: