روغن وازلين و مرحوم خروس** **چهل تاج*

روغن وازلين و مرحوم خروس** **چهل تاج*

خروس چهل تاج نابهنگام می‌خواند و بابای خدابیامرزم شرط کرد اگر امشب باز هم نابجا بخواند کارد را با گلویش وصلت می‌دهد و من بیچاره شب تا صبح بیدار ماندم و تا خروسم نصف شب می‌خواست بخواند نوکش را می‌گرفتم که صدایش در نیاید كه اگر مي‌خواند با اولين قوقولي قوقو حكم مرگش را امضا مي‌كرد. فردايش بقال محل به دادم رسید و گفت ماتحت خروست را چرب کن تا دیگر نخواند…!! می‌گفت خروس برای خواندن باد در سينه می‌اندازد و انوقت می‌خواند و اگر ماتحتش چرب باشد موقع خواندن بادِ در سینه انداخته فِسّی از ماتحتش خالی می‌شود چون دیگر نمی‌تواند ماتحتش را به هم بکشد و باد را در سينه نگه دارد!!… باسن خروس زیبایم را وازلین مالیدم چند شب و دیگر نخواند طفلک…!! بعد از چند شب دیگر یادم رفت که وازلین بمالم و خروسم هم یادش رفت که بخواند… یا که یادش بود اما از مرغ‌ها خجالت می‌کشید که مثل هر شب به جای نغمه زیبایی که از حنجره‌اش برمی‌امده باد باسنش را تحویل انها بدهد…!! خروسم مَلول شد…!! خروسم مُرد بیچاره از نخواندن!!…. حالا حکایت یارانه‌ها حکایت همان وازلین است…!! تا می‌خواهد صدایمان دراید ماتحتمان را با یارانه چرب می‌کنند!!… میترسم از ان روزی که دیگر…. ما را چرب نکنند و ما هم یادمان برود که روزی می‌توانستیم فریاد بزنیم!!… میترسم بمیریم از بی‌فریادی…!! مثل مرحوم خروس

Advertisements

About sarzaminmadari
من یک ایرانی من یک انسان من یک آزاده که به دنبال ایرانی آزاد و انسانیت و آزادی بودم و هستم. و بیزار از خشونت و مردم فریبی و فشار آوردن بر انسانهای بیگناه . آری من یک ایرانی که به ایرانی بودن خود افتخار و به میهن خود عشق میورزم. و با این امید زنده هستم که روزی فرابرسد که نتنها هیچ ایرانی بلکه همه مردم دنیا بدور از ظلم و ستم جابرین و خون خواران بتوانند مسیر زندگی خود و روش پرستیدن خدای خویش را بدون هیچ ترسی انتخاب کنند. پس فقط برای ان روز و به امید ان روز

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: